Het Bestuur

Ontmoet het bestuur

Stichting Step One wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd en de gelden goed worden beheerd. Dit doen wij zonder financiële vergoeding of beloning. Step One werkt met een bevlogen bestuur dat zich volledig vrijwillig inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden.

update bestuur per 1-2-2023: Kees, de oprichter van Step-one trekt zich om gezondheidsredenen terug. Als dank voor al zijn werk en inzet voor kansarme kinderen is hij  bij zijn afscheid tot ere-voorzitter benoemd door het resterende bestuur.  Per 1-aug-2023 treedt Anne Sloot toe tot het bestuur. Zij heeft 7 jaar op het project in Tanzania gewerkt 

Kees Monfrooij

Ere-voorzitter

Merwin de Groot

Penningmeester

Anne Sloot

Secretaris

Ellard Kootker

In memoriam

"De wereld is er niet voor jou jij bent er voor de wereld."

Ellard Kootker

Locatie

IJsselzicht 1

8261JJ Kampen

Contact

Tel: 0615259861

Bank & overige gegevens

Rekeningnummer: 
NL 69 RABO 0111 168 961

t.n.v. Stichting Step One

RSIN: 852513082

KvK: 57277273