Steun het onderwijs op KVTC

Onderwijs in Tanzania is slecht geregeld. De centrale overheid faciliteert vooral het basis onderwijs en de lokale dorpen (communities) moet zelf vaak het vervolgonderwijs regelen. Er is een schrijnend tekort aan goed vakonderwijs.

Als vrijwilligers met een hart voor Tanzania in het algemeen en KVTC in het bijzonder steunen wij kinderen om met praktisch onderwijs een eigen bestaan op te bouwen.
Wij hebben daarom een taakgroep opgericht om gezamenlijk Daniel Mboya en zijn school te helpen. Wie zijn wij?

  • Daniel Mboya – hoofd van de KVTC school samen met Anne Sloot die sinds begin 2015 in Tanzania verbleef om de MBO school KVTC (Kibosho Vocational Training Center) en haar projecten te steunen

Hoofddoel van onze taakgroep: Ondersteuning van beroepsonderwijs voor arme kinderen in het Kibosho gebied van Tanzania.


Ook zij verdient een kans op onderwijs!

Helpt u mee?
U kunt meehelpen door een eenmalige gift of door structureel 1 of meerdere kinderen te sponsoren. Kosten zijn:

  • Een voltijd student inclusief onderdak (boarding) Euro 450,- per jaar of Euro 37,50 per maand.
  • Een voltijd student zonder onderdak is Euro 300,- per jaar ofwel 25.- euro per maand.

Stichting Step One garandeert, dat alle gelden, die op de Step One rekening worden gestort met label “KVTC support” of “KVTC school fees” volledig (100%) naar het KVTC account in Tanzania worden overgemaakt.
Wilt u steunen? Het rekeningnummer van Step One is NL 69 RABO 0111 168 961 t.n.v. Stichting Step One